E i g e n   H U I S   V E R B O U W E N

Levens van mensen zijn voortdurend in verandering.
Ook de eisen die we aan onze woning stellen veranderen.
Als architect kan ik u laten zien welke aanpassingen
mogelijk zijn om uw wensen te vervullen.
En dat is meer dan een optelsom van vierkante meters
of het herschikken van functies. Door een verbouwing
ontstaat er een geheel nieuwe ruimtelijke beleving van
een hoge kwaliteit. Met name dit aspect verrast mensen
voor wie wij een woning hebben verbouwd.

Ansems Architecten staat voor gedegen architectuur met grote
ruimtelijke kwaliteit, bouwtechnisch vakmanschap en
kostenbeheersing,vanaf het schetsontwerp.
Bij onze ontwerpen betrekken we ook de inrichting, de buitenruimte en energiebesparing.

U kunt ons bellen of  mailen voor een afspraak, vrijblijvend en kosteloos.


L i d  B N A     k v k    3 2 0 7 0 9 1 8

©  2016   A N S E M S   A R C H I T E C T E N   B V